Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom

Medalion dzika

Katalog online - Medalion dzika

Informacje o eksponacie

Dział:

Typ eksponatu: trofeum myśliwskie

Autor: ...

Datowanie: XX w.

Sposób i data nabycia: dar Kazimiery i Andrzeja Zapałów, 2012 r.

Materiał, technika: Na drewnianym medalionie zamontowano głowę wyprawi

Wymiary: ...

Nr inwentarzowy: DSŻ/S/2

Opis:

Medalion dzika zwraca uwagę w sieni dworku. W latach pobytu młodego Żeromskiego w Ciekotach wielkich polowań już nie organizowano, ale mając zagwarantowane w umowie o administracji folwarku prawo, a nawet obowiązek łowów (o czym Kazimiera Zapałowa pisze w książce „Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem”), korzystano z niego skwapliwie, ubogacając dziczyzną dworskie menu, a trofeami, które były dumą każdego szlachcica, ozdabiając dom.

Literatura:

Kazimiera Zapałowa: „Z Dworku Żeromskich (7)” : „Polowania i trofea” w „Kurierze Masłowskim” nr 2/2017 (117)