Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Masłowie powstał we wrześniu 2017 przy Stowarzyszeniu „Wspólnie dla tradycji”. Skupia seniorów z naszej gminy. W skład Rady Senioralnej wchodzą: Krystyna Lewandowska, Zofia Kowalczewska, Janina Brożyna, Halina Różyc, Marta Gawrońska, Teresa Brzoza, Tadeusz Kumański.

UWT to przede wszystkim ciekawe zajęcia, ale również wyjazdy zarówno te o charakterze edukacyjnym jak i kulturalnym i rozrywkowym. Ważnymi etapami w rozwoju i działalności była realizacja projektów „Uniwersytet Aktywnego Seniora” oraz „Edukacja bez barier”.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 664 746 664.

 

 

POBIERZ PROGRAM ZAJĘĆ UTW w MASŁOWIE

MAJ 2024

KWIECIEŃ 2024

MARZEC 2024

ZIMA 2024

JESIEŃ/ZIMA 2023

Projekt "Uniwersytet Aktywnego Seniora"

Realizowany był od  września 2019 r. do października 2020 r. przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, w partnerstwie z UTW w Masłowie. W ramach projektu odbyło się kilkadziesiąt wykładów w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie oraz w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.

W programie wykładów znalazła się m.in. dietetyka i zasady zdrowego żywienia, aktywny tryb życia – ruch i jego znaczenia dla kondycji psychofizycznej seniorów. Formy aktywności ruchowej, które można dostosować do sprawności seniora, warunków tj.: miejsca, pogody, czasu i przestrzeni tak, aby senior mógł być aktywny ruchowo w każdych warunkach i w zasadzie w każdym czasie. Mówiono również o kosmetologii, podologii.

W czasie wyjazdów na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach odbywały się zajęcia m.in. w laboratorium chemicznym (umiejętność odczytywania etykiet na produktach spożywczych i znaczenie znajdujących się tam symboli, ze wskazaniem na ich wpływ i znaczenie dla funkcjonowania organizmu człowieka i to nie tylko w sferze somatycznej, sprawdzanie zawartości wody mineralnej itp.) W laboratorium fotograficznym i filmowym rozmawiano o zasadach nakręcenia amatorskiego filmu i jego obróbki, ale też komputerowym tworzeniu rodzinnych filmotek.

Nie zabrakło również części poświęconej kulturze i sztuce. Seniorzy zapoznali się  najbardziej charakterystycznymi tańcami w wybranych krajach Europy, ale też poznali podstawy arteterapii – papieroplastyki, rękodzielnictwa i sami mogli robić biżuterię. Świetnie sprawdziły się warsztaty wokalne uczące prawidłowej pracy głosem. Nasi seniorzy brali udział w zajęciach o charakterze społecznym. Mówiono m.in. o dobrych praktykach solidarności międzypokoleniowej, znaczeniu i miejsca człowieka starego we współczesnych rodzinach, ale też powstaniu plotki. Warto wspomnieć również o aspekcie regionalnym i omówieniu najciekawszych miejsc i zasłużonych postaci.

Projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt  "Edukacja bez barier"

Realizowany był od kwietnia  do końca października 2018 w ramach II edycji programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Seniorzy uczestniczyli w gimnastyce rehabilitacyjnej, zajęciach informatycznych, lektoracie z języka angielskiego oraz warsztatach literacko - teatralnych.

Zajęcia rehabilitacyjne odbywały się w Masłowie i Ciekotach w grupach po kilkanaście osób. Wybrano dwa miejsca, aby była lepsza i łatwiejsza dostępność dla uczestników Uniwersytetu.

Podczas  zajęć seniorzy mieli okazje poznać podstawową obsługę komputera i posługiwania się internetem, podstawy języka angielskiego w zakresie komunikatywnym. W efekcie zajęć teatralnych powstała scenka kabaretowa, której scenariusz seniorzy tworzyli wspólnie z prowadzącą zajęcia. Scenka prezentowana była podczas Złotych Godów w Gminie Masłów, a także podczas konferencji podsumowującej projekt w KCK w Kielcach.

Dużą popularnością cieszyły się także wyjazdy na basen na gimnastykę w wodzie. Wyjazdy tak były ułożone żeby wszyscy chętni mogli skorzystać z tych zajęć. Zorganizowano 5 takich wyjazdów w tym jeden wyjazd dwugodzinny dla dwóch grup, grupy liczyły po 20 osób.

Seniorzy uczestniczyli także w seminariach  i  wykładach. Odbyło się dziewięć dwugodzinnych wykładów prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin. Wykłady były przeznaczone dla wszystkich uczestników projektu tj. 50 osób i  dotyczyły tematów z zakresu promocji zdrowia tj. zdrowia psychicznego, zdrowej kuchni, profilaktyki zdrowotnej, ziołolecznictwa, a także Seniorzy mieli  okazję spotkać się z prawnikiem i uzyskać porady prawne, posłuchać o wartościach wolontariatu.

Uczestniczyli w wykładach „O Żeromskim od A do Ż” dotyczących życia Stefana Żeromskiego w Ciekotach i w Nałęczowie, a także wyjazdach do kina czy teatru. Mieli okazję zobaczyć spektakl „Pocztówki z Europy” w gwiazdorskiej obsadzie w Och Teatrze w Warszawie, a także komedię „Prędko, prędko” na podstawie Aleksandra Fredry w Teatrze S. Żeromskiego w Kielcach, a także zobaczyli widowisko „Brat naszego Boga” w WDK w Kielcach. W kinie Fenomen w Kielcach obejrzeli film „Do zakochania jeden krok”. Wielką atrakcją było zorganizowanie w Ciekotach spotkania integracyjnego dla wszystkich uniwersytetów, podczas którego zabawiała seniorów DJ Wika.

Dla członków UTW w Masłowie zorganizowano spotkanie integracyjne podsumowujące projekt, podczas którego w części artystycznej zagrała Kapela Ciekoty. Na wszystkie wydarzenia które odbywały się  poza Gminą Masłów organizowany był transport. Wszystkie zaplanowane w projekcie wydarzenia, zajęcia i wykłady odbyły się zgodnie  z planem. Podczas wszystkich zajęć uczestnicy otrzymywali poczęstunek.