Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom

Andrzej i Przyjaciele

Zespół wokalno – instrumentalny. Powstał w 2006 roku spośród młodzieży uczęszczającej na zajęcia muzyczne w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie. Jego założycielem i liderem jest Andrzej Wilkos, pedagog, popularyzator muzyki country. Skład tworzą młodzi pasjonaci i doświadczeni instruktorzy. Muzyczny styl zespołu to autentyczna, melodyjna muzyka country, polski folk, folk, blues, szanty, rock’n’roll. Grupa występowała na wielu prestiżowych imprezach plenerowych nie tylko w regionie świętokrzyskim. W 2017 roku zespół otrzymał nagrodę Złoty Kolt Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Barczanki

Zespół śpiewaczy działa w ramach Koła Gospodyń Wiejskich w Barczy, które powstało w 2000 r. z inicjatywy Barbary Saletry. W swoim repertuarze grupa ma piosenki ludowe, biesiadne i okolicznościowe. Instruktorem muzycznym jest Grzegorz Michta.

 

 

Brzezinianki

Zespół śpiewaczy działający w Kole Gospodyń Wiejskich Brzezinkach od 1966 roku. Na swoim koncie panie mają sukcesy m.in. na Buskich Spotkaniach z Folkorem czy Festiwalu Pieśni Wielkopostnych. Po zmianie pokoleniowej, która dokonała się w zespole kilka lat temu, grupa koncentruje się zarówno na występach estradowych jak i tradycji kulinarnej Gór Świętokrzyskich. Sukcesem na skalę ogólnopolską okazał się debiutancki teledysk do piosenki „Gaiczek zielony” chętnie prezentowany w mediach, który w 2020 r. przyniósł zespołowi trzecie miejsce w konkursie EtnoŚwiętokrzyskie. Instruktorem zespołu jest Michał Kopeć.

Chór Masłowianie

Chór z pięknymi tradycjami, jeden z najdłużej działających w regionie świętokrzyskim. Powstał w 1921 r. dzięki działalności Jana Pieniążka. Chór Włościański – wtedy tak zwany – prężnie działał aż do czasu II wojny światowej, wspierany przez proboszcza ks. Józefa Marszałka i prowadzony po kolei przez: Jana Pieniążka, Antoniego Draba, Józefa Wojtynę. Tradycja i umiłowanie śpiewu spowodowały, że chór reaktywowano po 1945 r. Praca artystyczno-społeczna Jana Pieniążka przyniosła wiele sukcesów: uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i uroczystościach krajowych. Następne dziesięciolecia funkcjonowania pod opieką Zygmunta Służewskiego dały zamierzone efekty. Chór jest laureatem nagród w wielu prestiżowych konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Regularnie śpiew chórzystów można usłyszeć podczas mszy świętych w kościele Przemienienia Pańskiego w Masłowie. Opiekunem i instruktorem jest Michał Kopeć.

Czarcie Babki

Najmłodsze stażem koło gospodyń wiejskich w gminie Masłów. Panie z Masłowa aktywnie działają w obszarze rękodzieła i kulinariów. Wyróżniają ich oryginalne stroje, a szczególnie wielkie wianki oraz...czerwone szpilki (a zależności od podłoża również czerwone trampki). Chętnie goszczą w mediach, m.in. na ogólnopolskiej antenie TVP3. W 2020 roku wygrały wojewódzki konkurs kulinarny na "Wiejskie Czekadełko" oraz zdobyły wyróżnienie w konkursie na EtnoBłyskotkę w czasie XV Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego, który odbył się w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Dąbrowianki

Zespół śpiewaczy działa od 2000 roku w Dąbrowie. Na początku kierowany przez Adama Chamerskiego, który był odpowiedzialny za repertuar i wykonanie artystyczne, dzięki jego zaangażowaniu Zespół dziś może pochwalić się wszechstronnym programem artystycznym. Wykonuje: kolędy, pastorałki, pieśni kościelne, pieśni i piosenki ludowe oraz utwory współczesne. Z powodzeniem bierze udział w konkursach m.in. Buskich Spotkaniach z Folkolorem. Z zespołem pracuje instruktor Grzegorz Michta.

Dolinianki

Panie w Kole Gospodyń Wiejskich w Dolnie Marczakowej swoją działalność rozpoczęły pod koniec 2013 roku. Zajmują się przede wszystkim gotowaniem. Na koncie mają wyróżnienia m.in. na konkursach kulinarnych w Łącznej i Tokarni.

Domaszowianki

Zespół śpiewaczy powstał w Domaszowicach w sierpniu 2015 roku z inicjatywy Edwarda Papieża, który obecnie kieruje zespołem. Celem zespołu jest krzewienie tradycji i kultury ludowej. Swoją działalnością pragnie włączyć się w przekazywanie młodym pokoleniom tradycji folklorystycznej. Grupa aktywnie koncertuje. Z jej inicjatywy na finał karnawału odbywają się kusoki w Domaszowicach. Z zespołem pracuje instruktor Rafał Żebrowski.

Grupa Artystyczna Golica

Mąchocockie Stowarzyszenie Artystyczne „Golica” założono w 1989 r. w celu prowadzenia działalności muzycznej, kulturalno-twórczej poprzez popieranie, rozwijanie i upowszechnianie artystycznej twórczości ludowej, kabaretowej, piosenki balladowej oraz biesiadnej. W swoim dorobku artystycznym Golica ma kilkanaście programów kabaretowych, katolickich oraz wiele nagród m.in. w Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek oraz w Buskich Spotkaniach z Folklorem. Z zespołem pracuje instruktor Piotr Goworek.

Kapela Adaśki

Kapela Adaśki już od ponad 20 lat bawi mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Powstała w Ciekotach, w sercu Gór Świętokrzyskich, gdzie kultywowanie tradycji jest szczególnie ważne. Gra w składzie: Adam Bujnowski -saksofon, Robert Dygas  - akordeon, Paweł Grzegorczyk - trąbka, Grzegorz Kaleta – bęben. W swoim dorobku mają sześć płyt. Temperamentem można ich porównać do legendarnych kapel podwórkowych z warszawskiej Pragi z tą różnicą, że sposób grania i repertuar jest głęboko zakorzeniony w muzyce ludowej regionu świętokrzyskiego. Grają zarówno poleczki, oberki, walczyki, ale też foxtroty i tanga. Jak sami przyznają ich muzyka ma sprawić, by publiczność doskonale się bawiła i choć na chwilę zapomniała o codziennych troskach. Kapela na co dzień towarzyszy występom Zespołu Pieśni i Tańca Ciekoty i działa przy wsparciu Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.

 

Klub Seniora

Utworzony w 2005 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie klub został skierowany dla ludzi starszych, którzy pragną kultywować dawne tradycje ludowe poprzez odtwarzanie zapomnianych pieśni i obrzędów. Klub Seniora w swoim repertuarze ma m.in. przedstawienia według reżyserii Stanisławy Majcherczyk, do tej pory można było zobaczyć obrzęd zaręczynowy, „Wesele”, „Chrzciny”, „Przodko-Pierzoki”, „Choro babka”, „Franek w szkole”, „Bankomat”.

Kopcowianki

Początki swoje ściśle wiąże z Kołem Gospodyń Wiejskich powstałym już w 1966 r. w Woli Kopcowej. Panie z KGW układały piosenki o żniwiarzach i pracy na roli, a następnie występowały na gminnych dożynkach, Biesiadach Masłowskich, Buskich Spotkaniach z Folklorem. W 1990 r. oficjalnie działalność zainaugurował zespół śpiewaczy Kopcowianki, który przez lata rozwijał się stopniowo zdobywając nagrody i wyróżnienia również w konkursach kolęd i pastorałek. Kilkakrotnie koncertowały na Węgrze w zaprzyjaźnionej gminie Börcs. Instruktorem zespołu jest Rafał Żebrowski.

Lubrzanka

Zespół śpiewaczo-obrzędowy z Mąchocic Kapitulnych, który przyjął nazwę od rzeki przepływającej przez rodzinną wieś – Lubrzanki, a działa przy Kole Gospodyń Wiejskich reaktywowanym w 1998 r. W swoim artystycznym CV mają wiele występów na konkursach śpiewaczych, ale też organizację tradycyjnych Wianków. Ostatnio grupa skupiła się na działalności teatralnej. Z sukcesem w 2019 roku na scenie Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” zaprezentowali premierę „Dziadów cz. III”. Instruktorem jest Michał Kopeć.

Nowe Masłowianki

Zespół śpiewaczy działa od 1996 r. w Masłowie Drugim. Największym osiągnięciem było zdobycie w 2021 r. I miejsca w Festiwalu Muzyki Ludowej Ziemi Kieleckiej w Strawczynku. Panie przygotowują repertuar, na który składają się m.in. pieśni ludowe, patriotyczne oraz kolędy. Instruktorem zespołu jest Rafał Żebrowski.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Najmłodszy wiekiem zespół działający w gminie Masłów. Tworzą go utalentowani muzycznie młodzi mieszkańcy gminy, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studenci. Orkiestrę wyróżnia zróżnicowany repertuar od muzyki filmowej, przez rozrywkę po kolędy i utwory patriotyczne. MOD nie ogranicza się tylko gry, stąd też w składzie znajdują się również wokaliści. Młodzi muzycy aktywnie koncertują w regionie. W 2019 r. znaleźli się w gronie laureatów Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Instruktorem muzycznym jest Arkadiusz Kasperek.

Osiedlowy Klub „Babiniec” w Wiśniówce

Powstał w 2009 r. z inicjatywy Tadeusza Kumańskiego. Członkowie Klubu spotykają regularnie. Zajmują się m.in. rękodziełem, wymianą przepisów kulinarnych, a co za tym idzie wspólnym gotowaniem. Klub jest również inicjatorem wydarzeń w miejscowej świetlicy.

Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty

Zespół w tym roku świętuje 30-lecie działalności. Teksty piosenek zdobyto od sędziwych osób z Ciekot i okolic. Od samego początku bardzo aktywnie uczestniczył w imprezach gminnych, a także uroczystościach ogólnopolskich, regionalnych i wojewódzkich. W ostatnich latach zdobywał nagrody i wyróżnienia m.in. w Przeglądzie Twórczości Ludowej „Jesień z folklorem czyli muzyka łączy pokolenia” w Oblekoniu i Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Piotra Klimczyka. Grupa nieustannie pracuje nad nowym repertuarem. Wizytówką zespołu jest „Suita świętokrzyska”. W 2022 r. ZPiT Ciekoty reprezentował województwo świętokrzyskie w czasie Dożynek Prezydenckich w Belwederze w Warszawie. Instruktorem muzycznym zespołu jest Krzysztof Korban, a choreografem Małgorzata Wyderska

Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna

Najmłodszy stażem artystyczny zespół działający na terenie gminy Masłów. Pierwszy raz na scenie wystąpił w 2019 roku. W swoim repertuarze ma pieśni patriotyczne i regionalne. W jego skład wchodzą doświadczeni członkowie innych grup artystycznych jak i debiutanci. Zespół wyróżniają pełne śpiewu i tańca programy patriotyczne i krzewiące kulturę Gór Świętokrzyskich. Instruktorem muzycznym zespołu jest Grzegorz Michta, a choreografem Dorota Stawiarska.