Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom

Kamera nadaje obraz na żywo sprzed dworku

Została ustawiona tak, by pokazywać ławeczkę Żeromskich, część naszego stawu, molo oraz amfiteatru.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin online.