Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom

Zawieszamy działalność dla publiczności

Epidemia COVID-19 przybiera na sile. Zgodnie z decyzją rządową z dnia 17.03.2021 r. Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" wraz z dworkiem Stefana Żeromskiego w Ciekotach oraz świetlicami w Barczy, Ciekotach, Dąbrowie, Dolinie Marczakowej zawiesza prowadzenie działalności kulturalnej dla publiczności od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. Z użytkowania wyłączona będzie również część hotelowa "Szklanego Domu".