Kazimiera Zapałowa, kustosz honorowa dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach, wybitna badaczka życia pisarza, autorka książek i publikacji jemu poświęconych została nagrodzona prestiżową Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego.

Prestiżowe odznaki przyznawane przez Kapitułę powołaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wręczono w Filharmonii Świętokrzyskiej.
Kazimiera Zapałowa odbierając odznakę podkreślała ogromną rolę Gminy Masłów i zaangażowanie wójta Tomasza Lato w działania na rzecz propagowania postaci Stefana Żeromskiego i ciągłe rozwijanie Żeromszczyzny kolejnymi kulturalnymi inicjatywami. - Jesień mojego życia jest dzięki Ciekotom, dworowi, „Szklanemu Domowi”, gminie Masłów jest fantastyczna. Chciałam najserdeczniej za wielki entuzjazm, wspieranie mnie, dostrzegania działań podziękować wójtowi Tomaszowi Lato – mówiła kustosz odbierając wyróżnienie. – Szczęśliwa jestem, że doczekałam w swoim życiu tej realizacji. W Ciekotach wszystko dzieje się bardzo dobrze, na miarę wielkiego pisarza,na miarę jego testamentu i pragnień, aby myśleć o jego rodzinnej ziemi. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili – dodała. Kazimiera Zapałowa w swojej przemowie skupiała się na przekazie płynącym ze słów polskich noblistów w kontekście miłości do ojczyzny. - To wielki zaszczyt. Odznaczeń i odznak, nagród, statuetek w swoim życiu otrzymałam wiele i każda sprawiała ogromną radość. Największa towarzyszyła mi przy Orderze Uśmiechu, którą otrzymałam od dzieci – zaznaczyła.

Odznaki przyznano również Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej, Polskiemu Radiu Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A., profesorowi Zbigniewowi Wójcikowi, Mieczysławowi Bąkowi i Targom Kielce S.A.

Wnioskodawcą przyznania Odznaki Kazimierze Zapałowej był wójt Tomasz Lato. – Bardzo cieszę się z tego wyróżnienia. Kazimiera Zapałowa ma ogromne zasługi w rozwoju kultury i literackich tradycji regionu świętokrzyskiego. Stefan Żeromski jest wielką miłością pani kustosz i jestem dumny z tego, że wybrała Ciekoty, jako miejsce realizacji swoich zamierzeń i planów, a nasza wieloletnia współpraca przekłada się na kolejne projekty popularyzujące twórczość pisarza i jego ciekocki dwór – mówi wójt Tomasz Lato.

Odznaczenia przekazali wyróżnionym osobom i podmiotom marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś. W spotkaniu wzięli udział również wicemarszałek Marek Bogusławski, członkowie Zarządu Marek Jońca i Tomasz Jamka. Gratulacje składali m.in. poseł Krzysztof Lipiec i Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku.

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego została ustanowiona w 2013 r., może być nadana osobom fizycznym, prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną, polityczną lub inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powrót