WYDARZENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE!

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach zapraszają grupy kolędnicze z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, który odbędzie się 7 stycznia 2023 roku o godz. 10.00 w Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach. Zgłoszenia można nadsyłać do 3 stycznia 2023 roku.

Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych odbywa się w dwóch kategoriach. Pierwsza to autentyczne formy kolędowania, takie jak herody, chodzenie z gwiazdą, szopką, turoniem, które odzwierciedlają tradycje kolędowe regionu. Druga kategoria to stylizowane grupy kolędnicze, których prezentacje wychodzą poza tradycyjne formy kolędowania.

W konwencji przeglądu nie mieszczą się jasełka oraz widowiska bożonarodzeniowe stanowiące formę inscenizacji teatralnej. Członkowie zespołów powinni występować we właściwym dla danego widowiska stroju kolędniczym oraz posiadać stosowne rekwizyty. Instrumenty towarzyszące śpiewom powinny być zgodne z tradycją. Czas prezentacji konkursowej nie może przekraczać 20 minut.

Oceny prezentacji dokona Komisja Artystyczna powołana przez organizatorów. Najlepsze grupy kolędnicze zostaną uhonorowane nagrodami oraz dyplomami. Laureaci przeglądu będą reprezentować województwo świętokrzyskie w Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Pastuszkowym Kolędowaniu w Podegrodziu.

Wypełnione karty zgłoszenia należy przesyłać do 3 stycznia 2023 roku na adres:

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego

Dział Kultury

ul. Ściegiennego 2, 25–033 Kielce.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Kultury WDK, tel. 41 36 55 104.

REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIOWA

Powrót