Od lewej: Adam Duszyk, wicedyrektor Muzeum im.Jacka Malczewskiego w Radomiu, Danuta Hanna Jakubowska, PR manager Lek-Am, artysta malarz Józef Krzysztof Oraczewski, Wojciech Purtak, dyrektor CEiK "Szklany Dom". (Fot. CEiK "Szklany Dom").

Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach poprowadził panel „Kultura w biznesie, biznes w kulturze” podczas II Kongresu Kobiety XXI organizowanego przez Akademię Kobiet Skutecznych. Wydarzenie odbyło się w Hotelu Arche Krakowska w Warszawie.
Gośćmi panelu byli: Danuta Hanna Jakubowska, PR manager Lek-Am, artysta malarz Józef Krzysztof Oraczewski, Adam Duszyk, wicedyrektor Muzeum im.Jacka Malczewskiego w Radomiu.

To było spotkanie pełne inspiracji i szukania odpowiedzi w temacie zależności biznesu i kultury. Kongres to miejsce, w którym spotykają się kobiety i mężczyźni i rozmawiają o zmieniającym się technologicznie, społecznie i zwyczajowo świecie.  W spotkaniach, debatach i prelekcjach udział wzięli menadżerowie, przedsiębiorcy, naukowcy, lekarze, psycholodzy, samorządowcy i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Rozmawiano zarówno o finansach, zdrowiu, równości w zatrudnieniu, międzynarodowych aspektach jak i kulturze. Wśród gości byli m.in.. Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni Prezydent m.st. Warszawy,
Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, ambasadorki m.in. Maria Ramirez  Republika – Argentyna, Clémentine Shakembo Kamanga - Demokratyczna Republika Kongo, Kovilijka Špirič - Bośnia i Hercegowina.


Kongres w liczbach to 1230 minut wystąpień, 25 debat i prelekcji, 45 prelegentów 410 zarejestrowanych uczestników.

Powrót