Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach rozpoczął dziś w "Szklanym Domu" cykl spotkań skierowanych do przedsiębiorców i pracodawców z terenu województwa świętokrzyskiego pod hasłem „Nowa perspektywa – nowe możliwości”.
 
Głównym celem wydarzeń jest prezentacja działań możliwych do sfinansowania z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w obszarze tzw. projektów „miękkich”, wspierających rozwój rynku pracy.
 
W spotkaniu w Ciekotach uczestniczyły m.in. wicemarszałek Renata Janik, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksandra Marcinkowska. Uczestników wydarzenia witał gospodarz gminy Masłów: wójt Tomasz Lato.
 
Prelegentkami spotkania były: dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Katarzyna Kubicka oraz Agnieszka Kobus-Widz, kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Panie omówiły projekty wspierające rozwój kwalifikacji pracowników, pracodawców i osób samozatrudnionych, dostępnym w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Omówione zostały także działania na rzecz osób tracących zatrudnienie w obszarze tzw. outplacementu, jak również wzmacniające potencjał ludzki poprzez profilaktykę zdrowotną.
 
Zgłoszenia do udziału przyjmują poszczególne Lokalne Grupy Działania, o czym mówiła Anna Łubek, prezes LGD „Wokół Łysej Góry”

ZOBACZ RELACJĘ TVP3 KIELCE

Powrót