Rusza konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Jego rozstrzygnięcie odbędzie się w czasie Gminnych Dożynek w niedzielę 14 sierpnia na lotnisku w Masłowie. Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Każda miejscowość/sołectwo/KGW  gminy Masłów biorąca udział w Gminnych Dożynkach w dniu 14 sierpnia 2022 r., zgłasza  jeden wieniec podlegający ocenie. Organizator zapewnia postumenty pod wieńce oraz tabliczki z nazwami miejscowości/sołectwa/KGW, których wieniec jest reprezentowany. Organizator nie zapewnia transportu wieńca przed dożynkami i po dożynkach. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zgłoszeniem uczestnictwa pocztą elektroniczną na następujący adres email: szklanydom@maslow.pl lub telefonicznie: 41 311 21 28 w terminie do 2 sierpnia 2022 r.

W ramach konkursu planuje się przyznanie nagród. Wszystkie delegacje za udział otrzymają równoważną co do wartości nagrodę w kwocie 400,00 zł, a wyłoniony na podstawie punktacji, wieniec otrzyma 600,00 zł oraz bonus: reprezentowanie Gminy Masłów podczas Dożynek Powiatu Kieleckiego.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY MASŁÓW 2022

 

 

Powrót