Dzięki współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu gościliśmy dziś nauczycieli języka polskiego z Mazowsza.
 
To część Letniego Uniwersytetu Nauczycieli Polonistów, która w tej edycji gości w regionie świętokrzyskim pod hasłem „Na szlaku literackim Kielecczyzny”
Wszyscy wzięli udział w ciekawych wykładach.
 
"Stasia, Tomasz i … - Stefana Żeromskiego lektura (nie)oczywista", wygłosiła prof. Monika Gabryś – Sławińska (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie), Kierownik Oddziału Muzeum Literackiego w Nałęczowie, w skład którego wchodzi Chata Żeromskiego.
"Humanistów problemy z dyscypliną" wykładał dr Artur Hellich z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
W programie znalazło się również zwiedzanie dworku Stefana Żeromskiego i relaks na Żeromszczyźnie.

Powrót