Tak było dziś tuż przed zachodem słońca nad Lubrzanką w Mąchocicach Kapitulnych, gdzie zgodnie z tradycją odbyły się Wianki.
Z radością wspieramy lokalną inicjatywę Koła Gospodyń Wiejskich Lubrzanka zorganizowaną z pomocą wójta, radnych, rady sołeckiej, sołtysa i OSP Mąchocice Kapitulne. Gośćmi wydarzenia byli wójt Tomasz Lato oraz Henryk Milcarz, wiceprzewodniczący Sejmiku, prezes Wodociągów Kieleckich.

Powrót