dr hab. Teresa Krasowska, prof. UMCS

Jest absolwentką Instytutu Muzykologii KUL oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu (dyplom z wyróżnieniem). Pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Chóralistyki Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia z dyrygowania, czytania partytur, prowadzenia zespołów. W latach 2014 – 2019 pracowała na stanowisku profesora w AM w Poznaniu.
Pani profesor jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz Stowarzyszenia Fides et Ratio, przy UKSW. Prof. Teresa Krasowska jest ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Dokonała polskich prawykonań utworów muzyki baroku misyjnego, pochodzących z Ameryki Łacińskiej.


Dyrygentka uczestniczy także w pracach jury na festiwalach, m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (Będzin), eliminacji do konkursu Kolęd (Litwa, Białoruś), Festiwalu Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae (Ząbki), Ogólnopolskiego Konkursu z Literatury Muzycznej Najpiękniejsza jest muzyka polska (Radom), Pieśni patriotycznej (Warszawa).Od 1999 roku pracuje jako dyrygent chóru, orkiestry barokowej oraz młodzieżowych zespołów smyczkowych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie, prowadząc jednocześnie efektywną działalność artystyczną. Chór i orkiestra prowadzone przez dyrygentkę aktywnie uczestniczą w życiu artystycznym szkoły i miasta, a koncertując w kraju i za granicą, promują na wysokim poziomie artystycznym polską kulturę muzyczną. W/w zespoły prowadzone przez prof. Teresę Krasowską występowały w kraju m.in.: UMCS, KUL, UKSW w Warszawie, Zamek Królewski, Zamek Lubelski, Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki, Archikatedra Lubelska, Warszawska, Galeria Porczyńskich, Filharmonia Lubelska, Częstochowska oraz za granicą: Litwa (1996, 2002, 2011, 2017), Belgia ( 2005, 2011, 2013, 2018), Izrael (2006), Francja (2007), Włochy (2010, 2015, 2016), Słowacja (2013). Prof. T. Krasowska współpracuje z Fundacją Jana Pawła II w Rzymie. W ramach projektów artystycznych Fundacji związanych z Osobą św. Papieża poprowadziła koncert Orkiestry Symfonicznej Nusantara Symphony w Jakarcie (Indonezja 2017).

W uznaniu zasług artystycznych oraz krzewienia wśród młodzieży wartości religijnych i patriotycznych otrzymała: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla kultury polskiej, nagroda „Angelus Lubelski” przyznana w kategorii animator życia kulturalnego (2013), list od papieża Franciszka – podziękowanie za przekazanie pracy habilitacyjnej Muzyka barokowa w redukcjach jezuickich (2013), medal Bene Meritus w uznaniu zasług dla NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego (2015), Srebrny Medal Gloria Artis (2017), medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2018), papieskie odznaczenie Pro ecclesia et pontifice (2021).

dr hab. ks. Paweł Sobierajski, prof. AM

duchowny diecezji sosnowieckiej, duszpasterz środowisk twórczych, artysta śpiewak, wykładowca akademicki, pedagog i psycholog muzyki, trener komunikacji interpersonalnej. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach (magister liturgiki), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (doktor nauk teologicznych), Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (profesor Akademii Muzycznej, doktor habilitowany sztuk muzycznych, wokalista – baryton) oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (psycholog muzyki).


Jako laureat międzynarodowych konkursów wokalnych w Karlowych Varach (Czechy) oraz Trnavie (Słowacja) ma na swym koncie nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Współpracuje z wieloma pianistami, organistami, dyrygentami i orkiestrami, uczestnicząc w licznych koncertach oraz festiwalach muzycznych. Występuje na Litwie, Słowacji, Białorusi, w Czechach, Austrii, Francji, Belgii, Anglii, we Włoszech oraz w kraju, wykonując szeroki repertuar oratoryjno-kantatowy, arie operowe oraz pieśni ze światowego repertuaru. Jest także jurorem konkursów wokalnych, organizatorem oraz konferansjerem licznych wydarzeń kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.


Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu (PSPŚ), European Vioce Teachers Association (EVTA) oraz Polskiego Towarzystwa Teologicznego (PTT). Jest profesorem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego. Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Międzynarodowego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej Ars Et Gloria (AM Katowice), Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Anny Kościelniak (Rabka-Zdrój) oraz Festiwalu Wokalno-Instrumentalnego Muzyka Na Szlaku Świętokrzyskich Zabytków Sakralnych. Jest także współzałożycielem kwintetu Servi Domini Cantores, grupy wokalnej tworzonej przez pięciu duchownych, absolwentów wokalistyki polskich Akademii Muzycznych, z którymi prowadzi ożywioną działalność artystyczno-ewangelizacyjną.


Od 2000 r. działa intensywnie na polu szkoleń pedagogicznych i psychologicznych wśród młodzieży, rodziców, seniorów, nauczycieli, wychowawców, studentów i nauczycieli akademickich, duchowieństwa, białego personelu szpitali i poradni specjalistycznych, wolontariuszy niemedycznych, menedżerów, brokerów, pracowników administracji samorządowej i w innych środowiskach, podejmując wiele istotnych zagadnień: autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, budowanie autorytetu, rodzinne i szkolne problemy psychologiczne i pedagogiczne, wypalenie zawodowe, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem i tremą, techniki negocjowania, kierowanie zespołami ludzkimi, motywowanie kadry pracowniczej.

dr Paweł Łukowiec

Kompozytor, dyrygent, pedagog. Urodzony w 1973 roku, w Jarosławcu. Doktor sztuki w dyscyplinie kompozycja. Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, w klasie kompozycji prof. Jana Antoniego Wichrowskiego. Adiunkt Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi zajęcia z kompozycji, instrumentacji i przedmiotów teoretycznych. Autor współczesnej muzyki symfonicznej i kameralnej, chóralnej, teatralnej i elektronicznej. W dorobku artystycznym posiada wiele publikacji nutowych, koncertów krajowych i zagranicznych (m. in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Danii, Norwegii, Izraelu i in.) oraz nagrań płytowych. Jest laureatem 19 nagród na międzynarodowych i krajowych konkursach kompozytorskich, czterokrotnie nagrody Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za bogaty dorobek twórczy i aktywność kulturalną.
Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2014 r.

 

Powrót