Dyrektor Biura ZW OSV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Świętokrzyskiego odbył się dziś w Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.
Do gminy Masłów zjechali druhowie z całego województwa, by podsumować pięcioletnią kadencję zarządu oraz wybrać władze. Delegaci wybrali nowy zarząd, na czele którego ponownie stanął Mirosław Pawlak.
Wszystkich witał wójt Tomasz Lato podkreślając ogromną rolę współpracy druhów z samorządem na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz działania mające na celu rozwój jednostek OSP i zakup nowoczesnych sprzętów.
Gośćmi zjazdu byli m.in.: Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, nadbryg. Krzysztof Ciosek, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, st. Bryg. Jarosław Piotrowski, zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Sławomir Karwat, Komendant Miejski PSP w Kielcach, komendanci powiatowi PSP ze wszystkich powiatów, ks. Marek Mrugała, kapelan strażaków woj. Świętokrzyskiego, Ryszard Gliwiński, prezes Zarządu WFOŚiGW w Kielcach.

Zjazd był również okazją do przyznania odznaczeń. Medal honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymali: Kryspin Bednarczyk, Marek Cieciura, Adam Mazurek, Jerzy Rąbalski. Złoty Medal Związku otrzymali Robert Dudek, Jarosław Gruszczyński, Marcin Parka, Jerzy Rożkiewicz. Krzyż Rycerski za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia otrzymali: Grzegorz Kwietniewski, Waldemar Maruszak. Medal stulecia ZOW ZOSP RP w podziękowaniu za pomoc udzielaną ochotniczym strażom pożarnym oraz współpracę ze Związkiem OSP RP otrzymał wójt Tomasz Lato.

W organizację wydarzenia w Ciekotach zaangażowani byli: Biuro ZW OSP RP w Kielcach z dyrektorem Ryszardem Januszkiem, zespół Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” z dyrektorem Wojciechem Purtakiem, druhowie z jednostek z terenu gminy Masłów: OSP Ciekoty i OSP Mąchocice Kapitulne na czele z komendantem gminnym Sylwesterem Dudzikiem i Jarosławem Papieżem, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Masłowie. Poczęstunek dla gości przygotowały: Brzezinianki oraz Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty. Dla wszystkich wystąpiła Orkiestra Dęta z Daleszyc oraz Kapela Adaśki.

Po zakończeniu wydarzenia druhowie zostali zaproszeni do zwiedzenia dworku Stefana Żeromskiego.

Powrót