Dzięki udziałowi w projekcie „Szklany Dom” otrzymał nowoczesny sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne. (Fot. CEiK "Szklany Dom")

Rozpoczynamy udział w projekcie „TIK w instytucji kultury #1” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Umowę określającą warunki działania podpisali dyrektor Wojciech Purtak oraz Edyta Kraska, dyrektor projektu reprezentująca Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji.
W projekt zaangażowane będą edukatorki „Szklanego Domu”, które wezmą udział w szkoleniach dotyczących programowania w różnych językach oraz kompetencji medialnych, by później móc prowadzić ciekawe zajęcia w świetlicach gminy Masłów.


Będą one skierowane do uczniów w wieku 10 – 18 lat. Czekać będą na nich zajęcia dotyczące podstaw programowania i logicznego myślenia oraz podnoszące kompetencje medialne np. w kwestii poruszania się w mediach społecznościowych i tradycyjnych.


Dzięki udziałowi w projekcie „Szklany Dom” otrzymał nowoczesny sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane na zajęciach m.in. 3 laptopy, tablet, Lego Mindstorms EV3, grę Scottie Go.Zajęcia dotyczące nowych technologii wzbogacą jesienny program świetlicowych zajęć.

Powrót