O potencjale turystycznym gminy Masłów oraz "Szklanego Domu" i dworku Stefana Żeromskiego opowiadali wójt Tomasz Lato oraz dyrektor Wojciech Purtak.
W Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach odbyło się spotkanie członków i sympatyków Lokalnej Organizacji Turystycznej "Góry Świętokrzyskie". O potencjale turystycznym gminy Masłów oraz "Szklanego Domu" i dworku Stefana Żeromskiego opowiadali wójt Tomasz Lato oraz dyrektor Wojciech Purtak. Omówiono najciekawsze turystyczne działania 2021 roku i plany na najbliższe miesiące. Uczestnicy spotkanie wysłuchali prelekcji Pawła Walczyszyna, wiceprezesa LOT "Góry Świętokrzyskie" na temat "Budowanie wspólnoty i duch Gór Świętokrzyskich". Nie zabrakło też rozmowy na temat zimowego sezonu z przedstawicielami obiektów noclegowych prowadzących agroturystyki. Na zakończenie wszyscy chętni zwiedzili dworek Stefana Żeromskiego.
 
LOT to stowarzyszenie przeznaczone dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych działających w obszarze Gór Świętokrzyskich. Do najważniejszych celów działania LOT „Góry Świętokrzyskie” należą: wspieranie rozwoju turystyki i kultury w regionie Gór Świętokrzyskich, kreowanie wizerunku i promocja Gór Świętokrzyskich jako terenu atrakcyjnego turystycznie, kulturowo i inwestycyjnie, integracja środowiska turystycznego poprzez współpracę sektora publicznego, sektora gospodarki turystycznej, stowarzyszeń działających w obszarze turystyki, a także podmiotów działających w dziedzinie kultury, edukacji, ochrony środowiska, inicjowanie nowych oraz podnoszenie jakości istniejących lokalnych produktów turystycznych.

Powrót