Na naszej scenie królowali nauczyciele i muzyka country. Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato rozdał nagrody nauczycielom, a dla wszystkich zagrała grupa Wheels of Steel Band, której gitarzystą jest Szymon Jaros, nauczyciel trzech szkół w gminie Masłów.  Nie zabrakło countrowego grania oraz piosenek z autorskiej płyty "Pieszy".
 
Nagrody Wójta otrzymali pedagodzy wskazani przez dyrektorów poszczególnych placówek. Oto laureaci: SP Brzezinki: Maria Fąfara; SP Mąchocice Kapitulne: Małgorzata Kałuża i Bożena Michta; SP Mąchocice-Scholasteria: Joanna Januchta, Marzena Zaborek, Daniel Kozłowski; SP Masłów: Joanna Domagała, Joanna Kasperek, Kinga Chwastek, Alina Kundera-Chutko, SP Wola Kopcowa: Anna Koprowska.Nagrody otrzymali również dyrektorzy szkół: Brzezinki - Zbigniew Długosz, Mąchocice Kapitulne- Aneta Januchta, Mąchocice-Scholasteria – Joanna Broniek, Masłów – Marcin Gawron, Wola Kopcowa – Janina Dymentowska.
 
W uroczystości w „Szklanym Domu: wzięli udział: Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty, Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Wydziału Nadzoru i Strategii Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Piotr Gajek, wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Jan Korczyński, prezes Oddziału Międzygminnego ZNP Powiatu Kieleckiego, Henryk Ślusarski, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSSZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Kielcach,
Nauczycielom gratulowali również przedstawiciele Rady Gminy Masłów: przewodniczący Piotr Zegadło, wiceprzewodniczący Andrzej Pedrycz, Wojciech Haba, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy i Opieki Społecznej.
 
Dla wszystkich przygotowano muzyczny prezent, koncert zespołu country The Wheels of Stell Band, w którym na gitarze gra Szymon Jaros, nauczyciel szkół w Brzezinikach, Mąchocicach Kapitulnych i Mąchocicach-Scholasterii. Uroczystość zorganizowało Centrum Usług Wspólnych z Woli Kopcowej z kierownik Ireną Kunderą, a poprowadziła ją Anna Kowalczyk, zastępca kierownika CUW.

Powrót