W "Biegu na Radostową i Wymyśloną" wzięło dziś udział 260 druhów z całego powiatu kieleckiego. Dyplomy na mecie wręczali wójt Tomasz Lato oraz Olga-Zawodnik-Purtak, komendantka Hufca ZHP Kielce-Powiat.

Powrót