Zapraszamy na zajęcia w naszych świetlicach w Barczy, Dąbrowie, Dolinie Marczakowej, Ciekotach, Wiśniówce. Na dzieci i młodzież czekają m.in. zajęcia plastyczne, Klub Młodego Filmowca, zajęcia kulinarne, gry i zabawy ruchowe, nauka gry na akordeonie, pomoc w odrabianiu lekcji.
Zapisy i więcej informacji w świetlicach.

Powrót