Uczestnicy premierowego pokazu "Śpiewów spod Radostowej" pozowali do zdjęcia przed dworkiem Stefana Żeromskiego. (Fot. Agnieszka Pietrzyk/CEiK "Szklany Dom').

Zachwycające plenery Żeromszczyzny w Ciekotach,  zaskakujące opowieści o tradycji Gór Świętokrzyskich i porywające wykonania zespołów folklorystycznych z gminy Masłów. Taki jest koncert online "Śpiewy spod Radostowej", który powstał dzięki dofinansowaniu z programu EtnoPolska 2021.

W koncercie "Śpiewy spod Radostowej" udział wzięły zespoły działające w Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach, w gminie Masłów: Barczanki, Brzezinianki, Chór Masłowianie, Czarcie Babki, Dąbrowianki, Dolinianki, Domaszowianki, Grupa Artystyczna Golica, Kopcowianki, Lubrzanka, Nowe Masłowianki, Osiedlowy Klub "Babiniec, Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty, Zespół Pieśni i Tańca Żeromszczyzna. Za ich przygotowanie odpowiadali instruktorzy: Henryk Janus, Michał Kopeć, Krzysztof Korban, Wojciech Mazurczak, Grzegorz Michta, Magdalena Wilczyńska, Rafał Żebrowski.

Wszyscy zaprezentowali się w malowniczych plenerach Żeromszczyzny wokół dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach. Koncert jest pierwszą taką produkcją pokazującą ogromny potencjał kulturowy gminy Masłów. Autorem koncepcji projektu, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2021, jest Wojciech Purtak, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom", który odpowiada również za scenariusz koncertu. Reżyserią zajął się Dominik K. Rakoczy, który pokierował również ekipą RakoczyFilm realizującą nagrania. Całość projektu koordynowała Marzena Biskupska odpowiadająca za pracę zespołów folklorystycznych w "Szklanym Domu".

Uroczysta premiera połączona z pokazem koncertu odbyła się w sali widowiskowej "Szklanego Domu". Jak podkreślał wójt Tomasz Lato koncert jest doskonałą okazją do zaprezentowania tego, w jakim momencie znajduje się bogata kultura gminy Masłów bazująca na tradycji i pokoleniowości kół gospodyń wiejskich i zespołów folklorystycznych.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu "EtnoPolska 2021".

Powrót