Zajęcia poprowadziły edukatorki Wioletta Domagała i Kinga Kruk. (Fot. CEiK "Szklany Dom").

Uczniowie szkół z terenu gminy Masłów wzięli udział warsztatach plastycznych zorganizowanych z okazji 78. rocznicy wybuchu powstania w gettcie warszawskim. Wszyscy wykonywali żonkile będące symbolem powstania. 

Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" włączyło się tym samym do Akcji Żonkile Muzeum Historii Żydów Polskich Polin związanej z upamiętniającej powstania w gettcie warszawskim. Warsztaty poprowadziły na żywo z Ciekot, na platformie ZOOM, edukatorki Wioletta Domagała i Kinga Kruk. Można było wykonać zarówno kwiaty z bibuły jak i te z szablonów udostępnionych przez Muzeum Polin.

Cieszy nas bardzo duże zainteresowanie akcją, jakie wykazali uczniowie i nauczyciele szkół z terenu gminy Masłów. Akcja Żonkile pokazuje wielopłaszczyznowo jak dbać o pamięć, a jednocześnie proponować wielotorowe działania edukacyjne zachęcające do podejmowania ważnym tematów – komentuje dyrektor Wojciech Purtak.

Dziękujemy uczniom i nauczycielom ze szkół w Brzezinkach, Mąchocicach Kapitulnych i Mąchocicach-Scholasterii za wspólną lekcję

Powrót