Rząd RP decyzją z dnia 7 kwietnia 2021 r. przedłużył obowiązywanie w kraju obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.

Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" wraz z dworkiem Stefana Żeromskiego w Ciekotach oraz świetlicami w Barczy, Ciekotach, Dąbrowie, Dolinie Marczakowej przedłuża zawieszenie prowadzenia działalności kulturalnej dla publiczności do 18 kwietnia 2021 r. Z użytkowania wyłączona jest część hotelowa "Szklanego Domu". Zostaje przedłużone zawieszenie prób z zespołami CEiK "Szklany Dom" oraz grupy tańca nowoczesnego, które obowiązuje od odwołania.

Zajęcia indywidualne i zespołowe mogą obywać się w formie online, w zależności od formy prowadzonej tematyki. Decyzję każdorazowo podejmuje instruktor po ustaleniach z dyrektorem.

 

Powrót