W klasztorze na Świętym Krzyżu symbolicznie rozpoczęły się obchody 100-lecia działalności Chóru Masłowianie.

W piątkowy wieczór odbyła się VI Droga Krzyżowa w intencji Trzeźwości, z biskupem ordynariuszem Janem Piotrowskim. Z racji pandemii miała inny niż zwykle przebieg. Pątnicy nie szli drogą królewską z Nowej Słupi na Święty Krzyż, a modlitwa odbyła się w krużgankach bazyliki mniejszej na Świętym Krzyżu.

Droga krzyżowa była połączona ze świadectwami osób, które wyzwoliły się z nałogu alkoholowego. Rozważania przy kolejnych stacjach przygotowała Grupa Lubrzanka z Mąchocic Scholasterii, a śpiewem oprawił je Chór Masłowianie.

Zgodnie z tradycją chórzyści pod kierunkiem Michała Kopcia zaśpiewali również podczas mszy świętej. Tuż po jej zakończeniu biskup Jan Piotrowski podziękował chórowi podkreślając szczególnie jubileusz 100-lecia, jaki w tym roku obchodzić będą Masłowianie. Biskup w towarzystwie wójta Tomasza Lato wręczył okolicznościowy grawerton przedstawicielom chóru. Odebrali go kierownik Marianna Samiczak i Dominik Grzegolec.

Droga Krzyżowa była organizowana przez Duszpasterstwo Trzeźwości z ks. Kamilem Banasikiem, duszpasterzem trzeźwości Diecezji Kieleckiej, oraz ruchy i stowarzyszenia abstynenckie.
Wydarzenie modlitewne od sześciu lat skupia trzeźwiejących, abstynentów i osoby pomagające innym i poszukujące wsparcia w walce z nałogami.

Powrót