Zgodnie z ciekocką tradycją zapraszamy na Majowe Śpiewy pod kapliczkę nad brzegiem stawu, tuż obok dworku Stefana Żeromskiego.
 
Spotkać będziemy się w majowe soboty i niedziele  o godz. 16:00 zgodnie z programem:
4 maja – Chór Masłowianie
11 maja – ZPiT Ciekoty, Lubrzanka
12 maja - Brzezinianki
18 maja – Domaszowianie
19 maja – Kopcowianki, Nowe Masłowianki
25 maja – Barczanki, Dąbrowianki
 
 
 
 
 
 

Powrót