Gminę Masłów w finale 47. Buskich Spotkań z Folklorem reprezentowały dziś Zespół Pieśni i Tańca Ciekoty oraz Kopcowianki, które zakwalifikowały się do koncertu w czasie eliminacji rejonowych w Ciekotach. Oba występy zostały nagrodzone ogromnymi brawami przez publiczność, a żywiołowy program ZPiT Ciekoty spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem widowni.  Jeśli nasze zespoły znajdą się w gronie zwycięzców, wystąpią w czasie wielkiego koncertu laureatów w muszli w kieleckim parku 4 czerwca.

 

Powrót